Абонирайте се за RSS Feed на публикациите

За нас

Радикално книгоиздаване за действие и мисъл

Книгоиздаване в областите икономически и политически науки, съвременни поведенчески и социални науки, философия, хуманитаристика, история.

И здателство Анарес е автономен независим колектив от приятели, участващи същевременно в други инициативи и проекти, но събрани от общата цел да издават и популяризират прогресивна литература.

Издателството се явява черупка, даваща поле за изява и възможност за публикуване на книги, брошури и т.н. на различни други колективи, проекти и инициативи, като по този начин подкрепя дейността им, без задължително да е 100% съгласно с идеите, изложени в изданията.

Колективът на Анарес функционира на неавторитарни и нейерархични принципи и не се явява говорител или орган на нито една от инициативите, публикуващи литература през него. Всички издателски линии и издания имат равни позиции и възможности, независимо от финансовата им и друга ресурсна обезпеченост.

Анарес разчита основно на алтернативни канали за разпространение, но също така и на стандартната разпространителска мрежа. Книгите се разпространяват на максимално достъпна цена, тъй като важното за нас е популяризирането на идеите, изложени в тях.

Книгите ни може да намерите във Фабрика Автономия, както и на всички събития и места, създаващи и развиващи света на Анарес тук и сега.

В книгорапространтелската мрежа изданията ни може да откриете в книжарници: Хеликон, Нисим, Български книжици и Книжарница Алтера.

Книгите могат да бъдат поръчани и през формата за контакт като доставката е с куриер.

Какво е Анарес?

Анарес е утопична планета от романа на Урсула Ле Гуин „Освободеният“. Това е анархистка планета от двойната звездна система „Анарес-Урас“. Анарес е планета, на която живеят революционери, отделили се от Урас и създали егалитарно общество на взаимопомощ, солидарност, равенство и справедливост. На Анарес няма държава, правителство и други авторитарни институции, няма нито пазарна икономика, нито централизирано планиране – но е общество, което не е съвършено.

Както казва Урсула Ле Гуин в романа:
– „Като всички стени и тази имаше две лица, в зависимост от това къде се намираш: отвътре или отвън.“