Абонирайте се за RSS Feed на публикациите

София куиър форум Извън серия

sofia_queer_foum_frontcover

София куиър форум 2012 беше събитие, коeто целеше чрез средствата на съвременното изкуство да изследва пола и сексуалността като паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите.  Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустрано. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място. Темата за равенството на половете намира различни репрезентации в историята на българското изкуство и култура за последното столетие.

Каталогът включва есета от Боряна Росса, Станимир Панайотов, Надя Плунгян (Русия) и интервю на Йелена Весич с Владан Йеремич и Рена Редле (Биро Београд, Сърбия) и Дмитрий Виленски (Что Делать?, Русия), както и репродукции и кратки текстове за всяко от произведенията и филмите, показани на форума през ноември 2012. Дизайнът на каталога е дело на Филип Панчев.

Изданието е двуезично (на български и английски).

Съдържание

PDF-издание

pdf версия, онлайн издание, 116 стр. (изтеглете оттук)

Приятно четене!

За изданието

Автор: Боряна Росса и Станимир Панайотов (съставители и куратори)
Редакция: Боряна Росса и Станимир Панайотов
Оформление и корица: Филип Панчев (илюстрация на корицата: Олег Мавромати)
Година на издаване: 2013
Издател: издателство „Анарес“
Брой страници: 112
Корици: меки
Език: български и английски (двуезично издание)
Размери: 24×20
ISBN: 9789549298543
Тираж: 300